The PresidentialDecree76/2010 definesthe tasks to be carriedout by ANVUR. Est enim fides testante apostolo sperandarum substantia rerum argumentum non apparentium. Ipso autem apostolico primatu quem Romanus pontifex tamquam Petri principis apostolorum successor in universam ecclesiam obtinet supremam quoque magisterii potestatem comprehendi haec sancta sedes semper tenuit perpetuus ecclesiae usus comprobat ipsa que oecumenica concilia ea imprimis in quibus oriens cum occidente in fidei charitatis que unionem conveniebat declaraverunt. Victoria Guadalupiana atque S.R.E. Sessio Quarta: 18 Iulii 1870 Scarlet running over on the silvers and the golds. Comes up along a winding road the noise of the Crusade. Hoc igitur veritatis et fidei nunquam deficientis charisma Petro eius que in hac cathedra successoribus divinitus collatum est ut excelso suo munere in omnium salutem fungerentur ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus caelestis doctrinae pabulo nutriretur ut sublata schismatis occasione ecclesia tota una conservaretur atque suo fundamento innixa firma adversus inferi portas consisteret. I. V. Et ut in omnibus tantum in Dei et Ecclesiae suae vilipendium Martini et sequacium et aliorum inobedientium obstinatae temeritatis audacia innotescat, ne morbida pecus gregem inficiat, parsque sincera ad infectionem trahatur, uni-versis et singulis Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, patriarchalium, metro-politannarum, cathedralium, et collegiatarum ecclesiarum praelatis, capitulis, et personis ecclesiasticis, et quorumvis Ordinum etiam Medicantium religiosis exemptis, et non exemptis ubilibet constitutis, in virtute sanctae obedientiae, et sub excommunicationis latae sententiae poenis, mandamus, quatenus ipsi et quilibet eorum, si postquam vigore praesentium requisiti fuerint , infra tres dies, quorum unum pro primo, et alium pro secundo, et reliquum pro tertio, et pe-remptorio termino, ac canonica monitione praemissa assignamus, eosdem Mar-tinum, et alios excommunicatos, anathematizatos, maledictos et haereticos de-claratos, aggravatos, interdictos, privatos, inhabiles, et in praesentium execu-tione nominatos in eorum Ecclesiis, Dominicis, et aliis festivis diebus (dum maior inibi populi multitudo convenerit ad divina) cum Crucis vexillo, pulsatis campanis et accensis candelis, ac demum extinctis et in terram proiectis et con-culcatis, cum trina lapidum proiectione, aliisque caeremoniis in similibus obser-vari solitis, publice nuncient, et faciant, et mandent ab aliis nunciari, et ab omni-bus Christifidelibus arctius evitari. Approbante vero Lugdunensi concilio secundo Graeci professi sunt sanctam Romanam ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam ecclesiam catholicam obtinere quem se ab ipso domino in beato Petro apostolorum principe sive vertice cuius Romanus pontifex est successor cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit et sicut prae caeteris tenetur fidei veritatem defendere sic et si quae de fide subortae fuerint quaestiones suo debent iudicio definiri. Quocirca minime par est conditio eorum qui per caeleste fidei donum catholicae veritati adhaeserunt atque eorum qui ducti opinionibus humanis falsam religionem sectantur illi enim qui fidem sub ecclesiae magisterio susceperunt nullam unquam habere possunt iustam causam mutandi aut in dubium fidem eandem revocandi. Where, risen from a doubtful seat and half attainted stall. X Bulla "Decet Romanum Pontificem" Excommunicare Martinum Lutherum (3 Ian. 258-261. Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit fatetur imo eas quemadmodum a deo scientiarum domino profectae sunt ita si rite pertractentur ad deum iuvante eius gratia perducere. Spurning of his stirrups like the thrones of all the world. We have set the seal of Solomon on all things under sun. SS. Ac per hoc, cum in talibus operibus Dei deficiat ratio cordis et sermonis humani, sicut ista non ideo non sunt, sic non ideo etiam illa non erunt, quoniam ratio de utrisque ab homine non potest reddi. Crying with the trumpet, with the trumpet of his lips, King Philip’s in his closet with the Fleece about his neck. Porro ecclesia quae una cum apostolico munere docendi mandatum accepit fidei depositum custodiendi ius etiam et officium divinitus habet falsi nominis scientiam proscribendi ne quis decipiatur per philosophiam et inanem fallaciam. Florentinum denique concilium definivit pontificem Romanum verum Christi vicarium totius que ecclesiae caput et omnium christianorum patrem et doctorem existere et ipsi in beato Petro pascendi regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse. Si quis non confiteatur mundum res que omnes quae in eo continentur et spirituales et materiales secundum totam suam substantiam a deo ex nihilo esse productas aut deum dixerit non voluntate ab omni necessitate libera sed tam necessario creasse quam necessario amat se ipsum aut mundum ad dei gloriam conditum esse negaverit a(nathema) s(it). Latin. Quocirca totius orbis antistites nunc singuli nunc in synodis congregati longam ecclesiarum consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes ea praesertim pericula quae in negotiis fidei emergebant ad hanc sedem apostolicam retulerunt ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei ubi fides non potest sentire defectum. 3 Segue un lungo riassunto della bolla Exsurge Domine. Coronatio SS. Caput 2: De revelatione Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Add a translation. Omnem igitur assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus. The Pope was in his chapel before day or battle broke. hic sunt futura . tie 59 : 52 . Unde quicumque in hac cathedra Petro succedit is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam ecclesiam obtinet. Musica dei "Carnicats", ideazione e realizzazione "Zeranta Edutainment" con la collaborazione di "Flatmind Video Productions". Quapropter apertis innixi sacrarum litterarum testimoniis et inhaerentes tum praedecessorum nostrorum Romanorum pontificum tum conciliorum generalium disertis perspicuis que decretis innovamus oecumenici concilii Florentini definitionem qua credendum ab omnibus Christi fidelibus est sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totius que ecclesiae caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere et ipsi in beato Petro pascendi regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. Et in unum dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum. Latin and Translation from the 1958 Marian Missal for daily Mass by Sylvester P. Juergens, S.M. Sanctam, catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco. Quare fides ipsa in se etiamsi per charitatem non operetur donum dei est et actus eius est opus ad salutem pertinens quo homo liberam praestat ipsi deo obedientiam gratiae eius cui resistere posset consentiendo et cooperando. And the Soldan of Byzantium is smiling as they run; There is laughter like the fountains in that face of all men feared. Cum autem, sicut accepimus, licet post literarum affixionem et publica-tionem, post elapsum termini seu terminorum huiusmodi in literis per nos prae-fixi seu praefixorum (quos quidem terminos elapsos fuisse et esse omnibus chri-stilidelibus per praesentes significamus ei fidem facimus), nonnulli ex eis, qui eiusdem Martini errores secuti fuerant, ipsarum literarum ac monitionum et mandatorum nostrorum notitiam habentes, spiritu sanioris consilii ad cor rever-. Nos itaque inhaerentes praedecessorum nostrorum vestigiis pro supremo nostro apostolico munere veritatem catholicam docere ac tueri perversas que doctrinas reprobare nunquam intermisimus. Leonis PP. Et expecto resurretionem mortuorum. MASTER . Italian. HIC SUNT FUTURA IN ITALY Presidio della Qualità 10 The Law 286/2006 establishesthe National Agency for Evaluation of University and Research (ANVUR). Brand Music dell'Università di Udine, con la collaborazione dei "Carnicats". VII. Download Futura Condensed PT font for PC/Mac for free, take a test-drive and see the entire character set. Where fallen skies and evil hues and eyeless creatures be; On them the sea-valves cluster and the grey sea-forests curl. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Qui sono il futuro. Of knowledge and of sorrow and endurance of things done, But a noise is in the mountains, in the mountains, and I know. Quapropter tantum abest ut ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat ut hanc multis modis iuvet atque promoveat. See what friends are up to Share updates, photos and videos Mahound is in his paradise above the evening star. Itaque supremi pastoralis nostri officii debitum exequentes omnes Christi fideles maxime vero eos qui praesunt vel docendi munere funguntur per viscera Iesu Christi obtestamur nec non eiusdem dei et salvatoris nostri auctoritate iubemus ut ad hos errores a sancta ecclesia arcendos et eliminandos atque purissimae fidei lucem pandendam studium et operam conferant. INTERNATIONAL STUDENT GUIDE_3 Why UNIUD UNIUD is a young dynamic university whose mission, since its foundation in 1978, has been to promote higher education by imparting knowledge and generating new ideas … Si quis dixerit assensum fidei christianae non esse liberum sed argumentis humanae rationis necessario produci aut ad solam fidem vivam quae per charitatem operatur gratiam dei necessariam esse a(nathema) s(it). They rush in red and purple from the red clouds of the morn. Verum, quia difficile foret praesentes declarationis, et publicationis li-teras ad praesentiam, et personam propriam Martini, et aliorum declaratorum, et excommunicatorum huiusmodi personaliter deducere, propter eis faventium potentiam, volumus, ut affixio, et publicatio praesentium literarum in valvis duarum cathedralium seu metropolitanis, aut unius cathedralis metropolitanae in dicta Alemania consistentium Ecclesiarum, per unum ex Nunciis nostris ibi-dem existentibus facta, ita eos liget et arctet, Martinumque et alios declaratos, damnatos huiusmodi, demonstret in omnibus, et per omnia, ac si eis , et eorum cuilibet personaliter intimatae, et praesentatae fuissent. For he heard drums groaning and he heard guns jar, St. Michael’s on his mountain in the sea-roads of the north, Where the grey seas glitter and the sharp tides shift. Like the stone called asbestos, so this has the Greek name lychnos asbestos that is, ‘the unquenchable lamp.’”1 They may say this to present, © 2021 President and Fellows of Harvard College, DOI: 10.4159/DLCL.augustine-city_god_pagans.1957. Reverendissimi patres, placet ne vobis proximam sacrosancti concilii oecumenici Vaticani sessionem haberi die festo epiphaniae Domini, qui dies erit sextus mensis ianuarii anno Domini 1870? White founts falling in the courts of the sun. Among otherthings, the Agency must: define criteria and methodologies for the evaluation of Universities Pii XII P.M. (12 Mar. Qui quidem veteris et novi testamenti libri integri cum omnibus suis partibus prout in eiusdem concilii decreto recensentur et in veteri vulgata Latina editione habentur pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset et per cohaerentes sibi invicem sacerdotes credentium multitudo universa in fidei et communionis unitate conservaretur beatum Petrum caeteris apostolis praeponens in ipso instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac visibile fundamentum super cuius fortitudinem aeternum extrueretur templum et ecclesiae caelo inferenda sublimitas in huius fidei firmitate consurgeret. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum, verum que sacramentum sumi. Si quis sacrae scripturae libros integros cum omnibus suis partibus prout illos sancta Tridentina synodus recensuit pro sacris et canonicis non susceperit aut eos divinitus inspiratos esse negaverit a(nathema) s(it). Si quis dixerit in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus principiis intelligi et demonstrari a(nathema) s(it). Nec sane ipsa vetat ne huiusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo sed iustam hanc libertatem agnoscens id sedulo cavet ne divinae doctrinae repugnando errores in se suscipiant aut fines proprios transgressae ea quae sunt fidei occupent et perturbent. And he smiles, but not as Sultans smile, and settles back the blade.... Concilium Vaticanum I Sane alias, eum quidam falsi fidei cultores, mundi gloriam quaerentes ac humani generis, hoste instigante, quam plures et varios errores, iamdiu per Concilia et predecessorum nostrorum constitutiones damnatos, utpotem haere-sim etiam Graecorum et Bohemorum, ut vidimus et legimus, continenetes etc. Hoc quoque perpetuus ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet duplicem esse ordinem cognitionis non solum principio sed obiecto etiam distinctum principio quidem quia in altero naturali ratione in altero fide divina cognoscimus obiecto autem quia praeter ea ad quae naturalis ratio pertingere potest credenda nobis proponuntur mysteria in deo abscondita quae nisi revelata divinitus innotescere non possunt. Don John calling through the blast and the eclipse. Ut igitur cum Martino et aliis haereticis excommunicatis, et anathema-tizatis, et maledictis merito copulentur, et sicut in delinquendo dicti Martini per-tinaciam sequuntur, ita poenarum et nominis participes fiant, secumque Luthe-rani et debitas portent poenas, cum praemissa adeo manifesta, et notoria sunt ef-fecta, et permanentes, ita ut nulla probatione aut monitione vel citatione indi-geant, prout sic fore decernimus et declaramus. Italian. He shakes the peacock gardens as he rises from his ease. Si quis dixerit miracula nulla fieri posse proinde que omnes de iis narrationes etiam in sacra scriptura contentas inter fabulas vel mythos ablegandas esse aut miracula certo cognosci nunquam posse nec iis divinam religionis christianae originem rite probari a(nathema) s(it). From temples where the yellow gods shut up their eyes in scorn; They rise in green robes roaring from the green hells of the sea. Licet autem fidei assensus nequaquam sit motus animi caecus nemo tamen evangelicae praedicationi consentire potest sicut oportet ad salutem consequendam absque illuminatione et inspiratione spiritus sancti qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati. Atque uni Simoni Petro contulit Iesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris iurisdictionem in totum suum ovile dicens pasce agnos meos pasce oves meas. Neque enim fidei doctrina quam deus revelavit velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda sed tanquam divinum depositum Christi sponsae tradita fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Quemadmodum enim deus vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire quemadmodum Christus venit ut salvum faceret quod perierat et filios dei qui erant dispersi congregaret in unum ita ecclesia a deo populorum mater et magistra constituta omnibus debitricem se novit ac lapsos erigere labantes sustinere revertentes amplecti confirmare bonos et ad meliora provehere parata semper et intenta est. Futura-Book Regular Futura-Book Regular Futura-Book Futura-Book But Don John of Austria is riding to the sea. Caput 3: De potestate et charactere primatus romani pontificis Paratype has been designing, developing and distributing digital fonts since the 1980’s. They gather and they wonder and give worship to Mahound. I. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Quocirca apostolus qui a gentibus deum per ea quae facta sunt cognitum esse testatur disserens tamen de gratia et veritate quae per Iesum Christum facta est pronuntiat loquimur dei sapientiam in mysterio quae abscondita est quam praedestinavit deus ante saecula in gloriam nostram quam nemo principum huius saeculi cognovit. Si quis autem huic nostrae definitioni contradicere quod deus avertat praesumpserit anathema sit. Ad solam enim catholicam ecclesiam ea pertinent omnia quae ad evidentem fidei christianae credibilitatem tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. API call; Human contributions. Caput 2: De permanentia primatus beati Petri in pontificibus romanis Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Si quis dixerit fieri posse ut dogmatibus ab ecclesia propositis aliquando secundum progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo quem intellexit et intelligit ecclesia a(nathema) s(it). Ac Ruthenorum proceres anno MDLXXXV Varsaviae, congregati, cum suas querelas vividis acribusque verbis Metropolitae proponerent, suam Ecclesiam talibus vexari malis asseverarunt, qualibus maiora numquam fuissent, neque in posterum futura esse possent. Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Iesu Christo domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet baptismum, confirmationem eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium, illa que gratiam conferre; et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. He sees as in a mirror on the monstrous twilight sea. Quoniam vero sine fide impossibile est placere deo et ad filiorum eius consortium pervenire ideo nemini unquam sine illa contigit iustificatio nec ullus nisi in ea perseveraverit usque in finem vitam aeternam assequetur. Quoniam vero satis non est haereticam pravitatem devitare nisi ii quoque errores diligenter fugiantur qui ad illam plus minus ve accedunt omnes officii monemus servandi etiam constitutiones et decreta quibus pravae eiusmodi opiniones quae isthic diserte non enumerantur ab hac sancta sede proscriptae et prohibitae sunt. He holds a crystal phial that has colours like the moon. Pius episcopus servus servorum Dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam. The secret window whence the world looks small and very dear. Si quis dixerit hominem ad cognitionem et perfectionem quae naturalem superet divinitus evehi non posse sed ex se ipso ad omnis tandem veri et boni possessionem iugi profectu pertingere posse et debere a(nathema) s(it). Docemus proinde et declaramus ecclesiam Romanam disponente domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum et hanc Romani pontificis iurisdictionis potestatem quae vere episcopalis est immediatam esse erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles tam seorsum singuli quam simul omnes officio hierarchicae subordinationis verae que obedientiae obstringuntur non solum in rebus quae ad fidem et mores sed etiam in iis quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent ita ut custodita cum Romano pontifice tam communionis quam eiusdem fidei professionis unitate ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore. The last knight of Europe takes weapons from the wall. hic sunt futura. Quae cum ita sint gratias agentes deo patri qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine tantam ne negligamus salutem sed aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem. Scriptum est enim, quod perfecta charitas foras mittit timorem. Patres enim concilii constantinopolitani quarti maiorum vestigiis inhaerentes hanc solemnem ediderunt professionem prima salus est rectae fidei regulam custodire. Hic solus verus deus bonitate sua et omnipotenti virtute non ad augendam suam beatitudinem nec ad acquirendam sed ad manifestandam perfectionem suam per bona quae creaturis impertitur liberrimo consilio simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam spiritualem et corporalem angelicam videlicet et mundanam ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Verum etsi fides sit supra rationem nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest cum idem deus qui mysteria revelat et fidem infundit animo humano rationis lumen indiderit deus autem negare se ipsum non possit nec verum vero unquam contradicere. And Christian hateth Mary that God kissed in Galilee. Et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Si quis dixerit revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse ideo que sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere a(nathema) s(it). Sessio Secunda: 6 Ianuarii 1870 From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Saturday, January 9, 2021. Don John laughing in the brave beard curled. He moves a mighty turban on the timeless houri’s knees. Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine: et homo factus est. 1521), Non Fecit Taliter Omni Nationi : SS. HIC SUNT AQUILAE - Dieci anni di CESMA Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra Presidente Nazionale AAA H o conosciuto direttamente la realtà del CESMA da quando, nel luglio dello scorso anno, sono stato elet-to Presidente Nazionale dell’AAA e, in quest’anno e mezzo, ho avuto conferma delle positive impressioni avute in passato. Ut igitur cum Martino et aliis haereticis excommunicatis, et anathema-tizatis, et maledictis merito copulentur, et sicut in delinquendo dicti Martini per-tinaciam sequuntur, ita poenarum et nominis participes fiant, secumque Luthe-rani et debitas portent poenas, cum praemissa adeo manifesta, et notoria sunt ef-fecta, et permanentes, ita ut nulla probatione aut monitione vel citatione indi-geant, prout sic fore decernimus et declaramus. Then the tuckets, then the trumpets, then the cannon, and he comes. It curls the blood-red crescent, the crescent of his lips. Huic pastorali muneri ut satisfacerent praedecessores nostri indefessam semper operam dederunt ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur pari que cura vigilarunt ut ubi recepta esset sincera et pura conservaretur. Don John pounding from the slaughter-painted poop. Quae si futura esse diceremus, similiter a nobis, sicut eorum quae futura esse dicimus, ab infidelibus ratio posceretur. Purpling all the ocean like a bloody pirate’s sloop. Victoria Guad... Ius Patronatus S. Francisco Xavierio super S.C. de... PSS. Haec est catholicae veritatis doctrina a qua deviare salva fide atque salute nemo potest. The hidden room in man’s house where God sits all the year. Like plants in the high houses that are shuttered from the day. Hic forte respondeant: “Prorsus nec ista sunt nec ista credimus; falsa de his dicta, falsa conscripta sunt”; et adiciant ratiocinantes atque dicentes: “Si talia credenda sunt, credite et vos quod in easdem litteras est relatum, fuisse vel esse quoddam Veneris fanum atque ibi candelabrum et in eo lucernam sub divo sic ardentem, ut eam nulla tempestas, nullus imber extingueret, unde sicut ille lapis, ita ista λύχνος ἄσβεστος, id est lucerna inextinguibilis, Universa vero quae condidit deus providentia sua tuetur atque gubernat attingens a fine usque ad finem fortiter et disponens omnia suaviter. Ut autem officio veram fidem amplectendi in ea que constanter perseverandi satisfacere possemus deus per filium suum unigenitum ecclesiam instituit suae que institutionis manifestis notis instruxit ut ea tamquam custos et magistra verbi revelati ab omnibus posset agnosci. Strong gongs groaning as the guns boom far, Stiff flags straining in the night-blasts cold. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Si quis dixerit disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse ut earum assertiones etsi doctrinae revelatae adversentur tanquam verae retineri neque ab ecclesia proscribi possint a(nathema) s(it). Handle with care. Privilegium Indulgentiarum, Ius Patronatus S. Francisco Xavierio super S.C. de Propaganda Fide, PSS. 11 Hic mihi quisquam mansuetudinem et misericordiam nominat? Similiter et sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eos que orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. It is he whose loss is laughter when he counts the wager worth, Put down your feet upon him, that our peace be on the earth.”. Hæc est materia et causa confessionis. Quare dilectae sponsae praesto esse adsistere docenti operanti benedicere periclitanti opem ferre nullo unquam tempore destitit. Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est sed quia deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem ad participanda scilicet bona divina quae humanae mentis intelligentiam omnino superant siquidem oculus non vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit quae praeparavit deus iis qui diligunt illum. And chase the Giaours flying night and day, not giving rest. Join the best DJ promotion pool and stream high quality FLAC. III. They have dashed the Adriatic round the Lion of the Sea. Quare a recto veritatis tramite aberrant qui affirmant licere ab iudiciis Romanorum pontificum ad oecumenicum concilium tamquam ad auctoritatem Romano pontifice superiorem appellare. Ab huius ergo fide et doctrina separari minime cupientes speramus ut in una communione quam sedes apostolica praedicat esse mereamur in qua est integra et vera christianae religionis soliditas. The crescent of his cruel ships whose name is mystery; They fling great shadows foe-wards, making Cross and Castle dark. Quapropter priusquam clarificaretur rogavit patrem non pro apostolis tantum sed et pro eis qui credituri erant per verbum eorum in ipsum ut omnes unum essent sicut ipse filius et pater unum sunt. Pius episcopus servus servorum Dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam. Holding his head up for a flag of all the free. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Quapropter nullo tempore a dei veritate quae sanat omnia testanda et praedicanda quiescere potest sibi dictum esse non ignorans spiritus meus qui est in te et verba mea quae posui in ore tuo non recedent de ore tuo amodo et usque in sempiternum. In concilio, quod est, quando cum Domino judicant. Ut nihilominus fidei nostrae obsequium rationi consentaneum esset voluit deus cum internis spiritus sancti auxiliis externa iungi revelationis suae argumenta facta scilicet divina atque imprimis miracula et prophetias quae cum dei omnipotentiam et infinitam scientiam luculenter commonstrent divinae revelationis signa sunt certissima et omnium intelligentiae accomodata. Haec porro supernaturalis revelatio secundum universalis ecclesiae fidem a sancta Tridentina synodo declaratam continetur in libris scriptis et sine scripto traditionibus quae ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut ipsis apostolis spiritu sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt. For that which was our trouble comes again out of the west. And Christian dreadeth Christ that hath a newer face of doom. Black Azrael and Ariel and Ammon on the wing. credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. hic sunt futura Dipartimento Di StuDi umaniStici e Del patrimonio culturale CONTATTO: marco.fucecchi@uniud.it Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Si quis dixerit deum unum et verum creatorem et dominum nostrum per ea quae facta sunt naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse a(nathema) s(it). They veil the plumèd lions on the galleys of St. Mark; And above the ships are palaces of brown, black-bearded chiefs. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac omnibus illis, quae in prioribus literis nostris praedictis voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque. So a literal translation would be here they are dragons. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes venerabiles patres amplexi et sancti doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt plenissime scientes hanc sancti Petri sedem ab omni semper errore illibatam permanere secundum domini salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulorum suorum principi factam ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.